Visi :

MANDIRI

"Mutu Andal dalam nuansa yang Demokratis dan Islami Rakyat Indonesia"

Sabtu, 30 Oktober 2010

Kumpulan Soal Ujian Semester II 2009-2010
SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER II (dua)
TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010

Mata Pelajaran
Kelas
Hari / Tanggal
Jam
:
:
:
:
Bahasa Indonesia
VII (tujuh)
Senin, 14 Juni 2010
07.30 – 09.30 WIB

S O A L
I. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar, huruf a, b, c atau d !
1.    Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring
      Tetapi bukan tidur, sayang
      Sebuah lubang peluru bundar di dadanya
      Senyum bekunya mau berkata, kita sedang Perang....
      Penggalan puisi diatas berisi
a.       Pahlawan yang tidur di tepi jalan
b.      Pahlawan yang gugur di medan perang
c.       Orang yang tertembak
d.      Oarang yang sedang terbaring
2.  Kata-kata yang tepat untuk membuka wawancara adalah….
a.  Selamat sore
b.  Selamat sore, boleh mengganggu       sebentar ?
c.   Sekarang kok agak ramai
d.   Apa jenis lomba yang diadakan ?
3.  Berikut ini merupakan langkah-langkah yang tepat untuk menyimpilkan isi pembivaraan dalam wawancara adalah…..
a.   Mendengarkan jawaban narasumber, memahami isi pokok, mengambil kesimpulan
b.   Mendengarkan jawaban narasumber, mengambil kesimpulan,menanyakan kesimpulan kepada narasumber
c.   Mengambil kesimpulan, menanyakan hasil kesimpulan kepada narasumber
d.  Menanyakan kesimpulan kepada narasumber dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain
4.      Ketika menceritakan tokoh idola, yang tidak perlu kamu ceritakan adalah….
a.       Prestasi tokoh
b.      Keunggulan tokoh
c.       Cara berpikir tokoh dalam menyelesaikan masalah
d.      Bahasa yang digunakan media massa yang membuat artikel tentang tokoh tersebut
5.      Ia meminjam peruncing pensilku.
Makna imbuhan pe- pada kalimat diatas adalah………
a.       Menyatakan sifat
b.      Menyatakan alat
c.       Orang yang me-
d.      Orang yang di-

6.   Berikut ini masalah nonverbal yang harus diperhatikan ketika membaca indah puisi yaitu...
a.       Irama
b.      Volume suara
c.       Artikulasi
d.      Mimik
7.   Bahan dan pengalaman yang dapat dijadikan puisi adalah....
a.       Bahan yang singkat
b.      Pengalaman yang baik
c.       Pengalaman yang buruk
d.      Semua hal yang berkesan
8.   Unsur-unsur berikut yang tidak ada dalam puisi adalah....
a.       Diksi                  c.  Alur
b.      Bait                    d.  Irama
9.   1)   Amelia anak terpandai di kelas VII A
2)      Dia paling pandai diantara saudara-  saudaranya
3)      Rumahku samatingginya dengan rumah sebelah
4)      Emil tidak sepandai Eny
Kalimat di atas ang menggunakan kata sifat perbandingan superlatif adalah……
a.       1, 2                     c. 2, 3     
b.      1, 3                     d. 3, 4
10.  Hal yang perlu dihindari dalam melakukan pembicaraan lewat telepon umum adalah….
a.  Tunggulah dengan sabar bila telepon masih dipakai
b.   Jelaskan keperluan anda secara panjang lebar
c.   Berbicara dengan sikap dan bahasa yang sopan
d.   Bila telah selesai kembalikan gagang telepon ke tempat semula
11.  Tata cara bertelepon yang baik adalah……..
a.       Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menggunakan kalimat yang efektif, pesan yang disampaikan panjang lebar, tegas,jelas, dan diakhiri salam
b.      Mengucap salam, memperkenalkan diri, menggunakan kalimat efektif, pesan disampaikan secara urut, tegas, jelas, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutup
c.       Memeperkenalkan diri, salam, pesan dengan kalimat yang efektif, dan diakhiri dengan salam
d.      Memperkenalkan diri, salam, penutup diakhiri dengan ucapan terima kasih
12.  Kalimat untuk memulai percakapan lewat telepon yang tepat adalah…….
a.       Halo apa kabar Dini ? apakah nanti kamu jadi berlatih pramuka ?
b.      Halo, Selamat Siang, saya Rini, dapatkah berbicara dengan Dini ?
c.       Halo Dini ada, cepat panggilkan ya, ini penting ?
d.      Halo Dini, ini saya. Nanti saya ke rumahmu ya ?
13.  Kata sifat berikut yang menyatakan “paling” adalah…………
a.       Rudi segagah ayahnya
b.      Mawar terindah itu mekar di taman.
c.       Ibu menggoreng pisang setengah matang
d.      Rahwanto setangguh adiknya dalam hal bersepeda
14.  Penulisan kalimat langsung yang benar di bawah ini adalah…………
a.       Ia berkata: “Jelek benar gambar ini.”
b.      Ia berkata; “Jelek benar gambar ini.”
c.       Ia berkata, “Jelek benar gambar ini
d.      Ia berkata, “Jelek benar gambar ini.”
15.  Rina menanyakan ke mana ibunya pergi.
Bila dijadikan kalimat langsung bentuknya yang benar adalah……….
a.       Rina bertanya, “Ke mana ibunya pergi?”
b.      Rina bertanya, “Kemana ibunya pergi?”
c.       Rina bertanya, “Ke manakah ibuku pergi?”
d.      Rina menayakan,”Apakah ibuku pergi?”
16.  Sebuah tugu dibangun
Bukan untuk pamer………….
Tapi untuk mengingat
Memperingati
Sang………………………………
Pejuang Pendidikan
Kata yang tepat untuk melengkapi bait puisi yang rumpang di atas adalah………..
a.       Kemegahan, pahlawan
b.      Kekayaan,pejuang
c.       Kemewahan, penerus
d.      Kegagahan, pencipta
17.                        Burung Pipit
Kau burung kecil
Hinggap dan terbang kemana-mana
Andaikan ku bisa terbang
Membantu buatkan sarang dari ranting
Dan tidur nyenyak
“Tuk mimpi damai
Isi puisi diatas adalah………….
a.       Keinginan menolong sesame
b.      Keinginan menolong burung pipit
c.       Keinginan menolong manusia
d.      Keinginan menolong seekor burung
18.  Adam Malik (1917-1984), adalah wakil Presiden RI ke-3 setelah Mohammad Hatta dan Hamengku Buono ke-IX. Ia juga merupakan orang Asia ke-2, setelah U Than dari Burma (Myanmar), yang mendapat kehormatan duduk sebagai Presiden Majelis Umum PBB (1971-1972). Adam Malik secara tidak langsung belajar mengenai perjuangan kemerdekaan dan
sikap berpolitik dari Tan Malaka, Sukarno, dan Hatta. Hingga akhir hayat. 
Adam Malik yang akrab dipanggil “Si Bung” dan mendapat julukan “Si Kancil” 
Tampil sebagai politikus dan diplomat ulung. Adam malik dilahirkan di Kampung Keling, Pematang Siantar, Sumatera Timur dari Marga Batubara.
Bidang yang digeluti Adam malik adalah…..
a.    Kewartawanan          c. Ekonomi
b.    Politik                        d. Budaya
19.               Salju
Ke manakah pergi
Mencari matahari
Ketika salju turun
Pohon kehilangan daun
                                 Karya : Wing Karjo
Kata matahari dalam penggalan puisi di atas merupakan simbol…………
 1. Bencana                        c. Penolong
 2. Perusak                         d. Pembantu
20.              Siap Sedia
Kawan, kawan
Kita bangkit dengan kesadaran
Mencucuk menerang hingga belulang
Kawan, kawan
Kita mengayun pedang ke dunia terang
Penjedaan baris ketiga puisi diatas yang tepat apabila puisi tersebut dibaca adalah……..
 1. Mencucuk//menerang//hingga belulang//
 2. Mencucuk//menerang//hingga belulang
 3. Mencucuk/menerang/hingga belulang//
 4. Mencucuk//menerang/hingga belulang/
21.  Kucari
Jalan tuk mengabdi
Bagi ibu pertiwi
……………………………………
Kata “ibu pertiwi” yang terdapat dalam bait puisi di atas artinya adalah……….
a.       Ibu kandung
b.      Tanah kelahiran
c.       Bangsa dan Negara
d.      Bangsa kita
22.  Ketersedian Ruang Terbuka Hijau atau RTH dipusat kota Semarang masih mencapai 52 persen, tetapi sebagian besar distribusi RTH berada dipinggiran kota seperti di Kecamatan Mijen, Banyumanik, Ngaliyan, dan Gunungpati
                              (Kompas, 15 Mei 2008)
gagasan utama paragaraf diatas adalah…….
a.       Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang mencapai 52 persen
b.      Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang sangat sedikit
c.       Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang banyak terdapat dipinggiran kota
d.      Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang cukup memadai
23.  Bila kita tak segan mendaki
Lebih jauh lagi
Kita akan segera rasakan
Betapa bersahabatnya alam
Latar puisi tersebut adalah………..
a.       Rumah                 c. Gunung
b.      Sawah                  d. di Laut24.             Reformasi
Kupas tuntas
Dalam gerakan Frontal
Petinggi membisu
Generasi pada seru
“Rapatkan barisan”
     “Bangun Indonesiaku”
       Amanat yang tersirat dalam puisi tersebut  adalah……..
 1. Berjuang untuk membangun negeri
 2. Berseru untuk menyatukan generasi muda
 3. Bergerak untuk mengadakan unjuk rasa
 4. Bertekad untuk mereformasi para petinggi
25.                  Jakarta
Di jalan-jalan raya
Di lorong-lorong gelap
Kaum jelata tergencet
Bagai udang dipepes
Dalam bus-bus kota
Dan gubuk-gubuk tanpa jendela
Puisi diatas menggambarkan suasana………
a.       Menyedihkan
b.      Mengkhawatirkan
c.       Memprihatinkan
d.      Membahagiakan
26.  Perhatikan kutipan berikut ini!
…………………………………………..
Matahari menggeliat
Kembali gugur
Tak lagi di langit
Berpusing di pedih lautan
                                    (Sapardi Joko D)
Gaya bahasa yang terdapat pada penggalan puisi diatas yang tepat adalah………..
a.       Simile              c. Metafora
b.      Alegori            d. Personifikasi
27.  Doa Di Medan Laga
      Berilah kekuatan sekeras baja
      Untuk menghadapi dunia ini
      Berilah kesadaran seluas angkasa
      Untuk mengatasi siksaan ini
     ……………………………………
karya : Subagyo S
Dalam puisi di atas penyair lebih memilih kata baja dan angkasa daripada langit, karena…………
a.       Baja dan angkasa terkesan lebih indah
b.      Baja dan angkasa lebih mendalam maknanya
c.       Angkasa lebih menggambarkan tentang kehidupan
d.      Baja dan angksa terbatas pada ruang
28.  Ambisi tim Thomas Indonesia melaju ke final piala Thomas kandas. Skud Merah Putih menyerah ke pada Korea Selatan 0-3 dalam laga semifinal, di Istora Gelora Bung Karno. Power mereka kuat sekali, tenaga tangannya sangat kuat sehingga kami kalah cepat.
Informasi yang tepat berdasarkan paragraph di atas adalah………….
 1. Tim Thomas Indonesia lebih kuat daripada Tim Korea Selatan
 2. Laga semifinal itu diselenggarakan di Jakarta 1. Tim Thomas Indonesia berhasil maju ke final
 2. Tim Korea Selatan lebih kuat daripada Tim Thomas Indonesia
29.  Lewat tombol dan angka
Serta rumusan dalil teknologi
Lahirlah selembar warta
Malapetaka     
      Puisi di atas bernada…………
a.       Menyanjung            c. Menuding
b.      Protes                      d. Menghargai
30.     1)   Dan sudah dibuka kembali
2)      Namun flu burung masih jadi masalah di Indonesia
3)      Kini unggas di ragunan sudah sehat
4)      Gara-gara beberapa unggas positif terinfeksi flu burung
5)      Kebun binatang Ragunan terpaksa ditutup 21 hari
        Kalimat-kalimat diatas akan menjadi paragraph yang baik jika disusun dengan urutan……
a.    4-5-3-1-2
b.    5-4-2-1-3
c.    3-1-2-4-5
d.    1-2-4-5-3
31.  Pesan singkat (memo) dibawah ini yang paling santun adalah…….
a.                Yusuf
Segera kembalikan buku catatan bahasa Indonesia yang kamu pinjam. Kutunggu sore ini pukul 17.00 di rumahku.
                                   Temanmu

                                   Koswara

b.                Papay
Segera dating ke rumahku. Aku tunggu kedatanganmu. Terima kasih.
                                   Temanmu

                                   Memet

c.                Nur
Aku tadi dating ke rumahmu, tetapi kamu tidak ada di rumah. Kata ibumu kamu pergi ke rumah Anggita.
                                   Temanmu

                                   Abdul

d.                Dono
Jangan lupa belajar yang rajin, besok aku ada ulangan Bahasa Indonesia.
                                    Kakakmu

                                    Engkos
32.  Buaya menjerit-jerit minta tolong, karena badanya tertimpa dan terjepit sebatang pohon besar. Kemudian datanglah seekor kerbau jantan yang merasa iba. Ia ingin menolong buaya. Buaya berjanji tidak akan menyakiti kerbau jika sudah ditolong nanti. Batang pohon yang menimpa buaya diangkat dengan tanduk kerbau yang besar. Buaya terlepas dari siksaan.Namun, buaya lupa janji.


      Bukan ucapan terima kasih yang di dapat  kerbau, justru buaya menggigit kerbau karena lapar.
Nilai moral yang terkandung dalam cerita di atas adalah…………
 1. Kita tidak boleh kasihan terhadap orang lain
 2. Kita harus jujur kepada sipapun
 3. Kita harus membalas budi baik orang lain
 4. Kita tidak boleh sombong pada orang lain
33.  Aksi mogok para pengemudi angkutan umum itu nyaris melumpuhkan Ibukota Ungkapan melumpuhkan Ibukota maksudnya adalah………….
a.       Mengubah kegiatan lalu lintas Ibukota
b.      Mematikan kegiatan lalu lintas Ibukota
c.       Mematahkan kegiatan lalu lintas Ibukota
d.      Menghentikan kegiatan lalu lintas Ibukota
34.  Berikut ini yang tidak perlu ditanggapi ketika mendengarkan pembacaan cerpen adalah……
a.       Penghayatan             c. Intonasi
b.      Kejelasan                  d. Diksi
35.  Dalam lembar sejarah belum ada klub Spanyol berhasil merengkuh treble winner alias tiga besar dalam semusim. Bahkan skuad legendaris Real Madrid di akhir era 1950-an pun tak mampu melakukannya
Simpulan isi paragraf tersebut adalah……….
a.       Klub Spanyol belumpernah meraih tiga gelar dalam satu musim
b.      Real Madrid di era 1950-an
c.       Klub Spanyol dan Real Madrid
d.      Skuad legendaris Real Madrid belum pernah menang
36.              Hamba Buruh
Aku menimbang-nimbang mungkin
Kita berdua menjadi satu
Gaji dihitung-hitung
Cukup tidak untuk berdua
……………………………………
Aku ingin damai sampai tua
Mikir anak istri setia
Kalbu pecah merasa susah
Hamba buruh apa dikata
                      Armin Pane/Pujangga Baru
Tema puisi di atas adalah……………
a.       Rakyat kecil
b.      Nasib seorang buruh
c.       Seseorang yang miskin
d.      Keluhan seorang buruh
37.           Karangan Bunga
Tiga anak kecil
Dalam langkah malu-malu
Datang ke salemba
Sore itu
Penjedaan yang tepat puisi di atas adalah……
a.       Tiga anak kecil/dalam langkah malu-malu/datang ke Salemba/sore itu/
b.      Tiga anak kecil/dalam langkah/malu-malu/datang/ke Salemba sore itu/
c.       Tiga anak/kecil/dalam langkah/malu-malu/datang ke Salemba/ sore itu/
d.      Tiga anak kecil/dalam/langkah malu-malu/datang ke/Salemba/sore itu/

38.  Ditengah perjalanan Joko mendengar jeritan minta tolong. Joko mencari sumber suara itu. Ia menemukan seekor kucing yang tertimpa pohon besar. Kucing itu merintih-rintih kesakitan. Joko menyingkirkan pohon besar tersebut. Kucing itu selamat. “Terima kasih, Tuan telah menyelamatkan saya.” “Tidak apa-apa. Kita semua mahluk hidup harus tolong menolong, sebab kita saling membutuhkan.”
Hal yang menarik dari kutipan cerita di atas adalah………….
a.       Saat Joko menemukan sumber suara
b.      Kucing yang kesakitan merintih-rintih
c.       Pohon besar yang tumbang
d.      Sesama Mahluk Hidup harus tolong menolong
39.  Inilah cerita seorang manusia
Yang selalu menanggung derita
Tiada sesaat pun bahagia
Seolah hidup ini hanyalah sengsara
      Puisi di atas mengungkapkan tentang……….
 1. Manusia-manusia yang mengeluh karena sengsara
 2. Seorang manusia yang mengeluh karena sengsara
 3. Manusia yang selalu sengsara
 4. Cerita manusia yang merasa selalu tidak bahagia
40.  Bagi penulis, puisi berfungsi antara lain sebagai berikut, kecuali……..…….
a.       Media Kontemplasi
b.      Sarana Aktualisasi
c.       Ekspresi gagasan
d.      Mencari Inspirasi

II.    Essay

1.      Jelaskan cara menyimpulkan pendapat narasumber dalam wawancara !
2.      Apa yang perlu diceritakan mengenai tokoh idola ?
3.      Sebutkan unsur-unsur Verbal yang perlu diperhatikan dalam membaca indah
      sebuah puisi !
4.      Jelaskan penggunaan bahasa ketika bertelepon !
5.      Sebutkan manfaat membaca cerita anak !

Mata Pelajaran
Kelas
:
:
Bahasa Sunda
VIII (delapan)

S O A L
I.       Pilih salah sahiji jawaban anu paling bener dianggap ku hidep, huruf a, b, c atawa d !
 1. Kecap laporan asalna tina kecap lapor (basa walanda)nu hartina………..
a.       Nyaritaken hal-hal nu kaalaman
b.      Nyaritaken naon nu ges dipigawe
c.       Nyarita hiji perkara ka batur
d.      Nyaritaken hal-hal nu can kaalaman
 1. Upami hidep rek nyusun laporan kudu ngawengku tilu bagean poko nyaeta…………
a.       Bubuka, eusi, jeng panutup
b.      Bubuka, eusi jeung kacindekan
c.       Bubuka, panutup jeung kacindekan
d.      Eusi, panutup, jeung kacindekan
 1. Laporan nu di tepikeun ku urang, nepikeunanan bisa kucara……iwal
a.       Lisan                c. Gambar
b.      Tulisan             d. Lisan jeung tulisan
 1. Salah sahiji unsure nu kudu dipibanda dina nepikeun perelean laporan nyaeta……
a.       Tema laporan
b.      Maksud jeung tujuan kagiatan
c.       Kagiatan nu rek dilajsanaken
d.      Kaayaan saeunggeus lalampahan
 1. Istilah kadaharan nu aya patalina jeung rupa-rupa kadaharan nya eta…………
a.       Dodol Garut      c. Bajigur
b.      Bandrek            d. Teh manis 
 1. Inuman nu asalna ti wewengkon Jawa Barat nyaeta……
a.       Yogur                c. Sake
b.      Bajigur              d. Es teler
 1. Kalimah nu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara atawa nguji kabatur disebut kalimah………….
a.       Parentah        c. Pananya
b.      Wawaran       d. Panyeluk
 1. Mana kalimah di handap ieu nu mangrupa conto kalimah pananya ?
a.       Mangga antos sakedap, pun bapana bade disauran heula !
b.      Saha anu teu damang the, raina atanapi rakana ?
c.       Hih,eta hileud mani gede kitu !
d.      Nu angkat ka Jakarta mah pun bapa sareng pun biang wungkul
 1. Dina wangun tulisan kalimah pananya dicirian ku……….
a.       Tanda titik (.) ditungtung kalimahna
b.      Tanda tanya (?) ditungtung kalimahna

c.       Tanda seru (!) ditungtung kalimahna
d.      Tanda koma (,) ditungtung kalimahna
10.     Mana istilah kasenian dihandap ieu nu mangrupa ngaran waditra (alat kasenian) nu cara ngamaenkeunana di gesek ?
a.       Suling              c. Kendang
b.      Rebab              d. Bonang
11.     Asep Sunandar Sunarya salah saurang dalang wayang golek nu kawentar ditatar sunda.
Saha ari Asep Sunandar Suanrya teh ?
a.       Ngaran rupa-rupa kasenian
b.      Ngaran waditra
c.       Nagaran palaku seni
d.      Tempat/sarana pikeun mentaskeun seni
12.     Mana dihandap ieu nu mangrupa wangenan sajak nu bener ?
a.       Karya sastra prosa bebas
b.      Karya sastra puisi bebas
c.       Karya sastra prosa kauger
d.      Karya sastra puisi kauger
13.     Sajak teh kaasup karya sastra puisi bebas naon sababnya ?
a.       sabab sajak teu kauger ku lobana engang dina unggal jajaran
b.      Sabab sajak teu kauger kulobana padalisan dina unggal pada
c.       Sabab sajak teu kauger ku guru lagu nu tangtu dina unggal tungtung padalisanna
d.      Jawaban a, b, jeung c nuduhkeun sajak kaasup puisi bebas
14.     Kecap pancen anu ditambahkeun kana kecap lian. Basa kana kecap barang, pagawean, sifat, atawa kecap bilangan nyaeta……………
a.       Kecap pancen        c. Kecap pangantet
b.      Kecap panambah   d. Kecap panyeluk
15.     Kuring mah geus lila hayang piknik ka basisir Palabuan Ratu teh, weleh nepi kaayeuna can kungsi kalaksanakeun.
Kecap mah dina kelimah diluhur nuduhkeun kecap panambah……….
a.       Pangantet         c. Panahap
b.      Panganteur       d. Panangtu
16.     Karangan pondok anu eusina nepikeun pamadegan ngeunaan hiji pasoalan nu tujuanana ngajak balarea nyawalakeun hiji pasualan, atawa miharep balarea bisa narima kana pamadegan nu ditepikeun, disebut….
a.       Pedaran             c. Kritik
b.      Essey                d. Novel


17.        Kamampuh maca mangrupa alat utama nu bisa ngangkat harkat jeung martabat hiji bangsa kana kalungguhan anu pangluhurna. Karangan pondok anu eusina nepikeun pamadegan ngeunaan hiji pasoalan nu tujuanana ngajak balarea nyawalakeun hiji pasualan, atawa miharep balarea bisa narima kana pamadegan nu ditepikeun, disebut….
a.       Pedaran             c. Kritik
b.      Essey                d. Novel
18.        Sagala rupa hal nu patali jeung ngaran rupa-rupa widang elmu, widang pangajaran,jalma nu ngalakukeun kagiatan dina widang paelmuan, alat nu di gunakeun dina widang paelmuan, sarta sarana jeung pasarana nu digunakeun dina widang paelmuan, di sebut istilah………
a.       Atikan                 c. Pangajaran
b.      Kanagaraan         d. Paelmuan
19.        Mana  kecap nu dihandap ieu nu mangrupa conto istilah paelmuan nu patali jeung ngaran widang elmu ?
a.       Bahasa Indonesia    c. Undagi
b.      Dosen                      d. Sakola
20.        Bu Wida geus nincak taun ka 8 ngawulang di sakola SMPN 9 Bandung.kecap sakola mangrupa istilah paelmuan nu patali jeung…………
a.       Ngaran widang paelmuan
b.      Sarana/prasarana widang paelmuan
c.       Jalma nu ngalakukeun kagiatan paelmuan
d.      Ngaran pangajaran
21.        Hal-halnu kudu diperhatikeun dina nyusun rarncang hiji kagiatan iwal…………….
a.       Iraha waktu lumangsungna
b.      Naon kagiatannana
c.       Sabaraha rupa kagiatannana
d.      Kacindekan
22.        Kalimah nu caritaanana merlukeun objek disebut kalimah………
a.       Salancar basajan    c. Salancar jembar
b.      Transitif                 d. Intransitif
23.        Sedengkeun nu dimaksud kalimah intransitif nyaeta………..
a.       Kalimah nu diwangun ku jejer, caritaan, objek jeung katerangan
b.      Kalimah nu dicaritaanana merlukeun objek
c.       Kalimah nu diwangun ku jejer, caritaan jeung objek
d.      Kalimah nu caritaanana teu merlukeun objek
24.        Mana kalimah dihandapieu nu lain mengrupa conto kalimah transitif ?
a.       Kuring meuli momobilan di pasar baru
b.      Manehna ngajingjing kantong nu warnana hideung.
c.       Poe minggu kuring jeung babaturan rek pelesir ka tangkuban parahu
d.      Jang engkos nuju nuar tangkal tangkil nu aya di hareupeun imahna
25.        Siswa kelas VIII-5 keur ngarojay di Tirta Sangraja. Ieu kalimah teh kaasup kalimah…………
a.       Teu sampurna        c. Transitif

       b.   Panyeluk             d. Intransitif
26.     Sisindiran nyaeta salah sahiji karya sastra buhun nu umumna diwangun ku opat padalisan. Sisisndiran teh kaasup karya sastra wangun……..
a.       Prosa                  c. Kritik
b.      Drama                d. Puisi
27.     Lamun urang nginum kanteh
Ulah resep make poleng
Lamun urang leutik keneh
Ulah resep ngomong goring
Ungkara diluhur teh kaasup sisindiran…….
a.       Rarakitan silih asih
b.      Paparikan silih asih
c.       Rarakitan piwuruk
d.      Paparikan piwuruk
28.     Sisindiran nu papak puhunna tur ngabogaan margaluyu nya eta sisindiran………..
a.       Rarakitan         c. Wawamgsalan
b.      Paparikan         d. Wawacan
29.     Poe Saptu poe Kemis
Salasa Heuleut-heuleutan
Saha anu muril kumis
Leumpangna eundeuk-eundeukan
        Ungkara diluhur teh kaasup sisindiran…….
a.       Rarakitan piwuruk    c. wawangsalan
b.      Rarakitan sesebred   d. Paparikan piwuruk
30.     Teu beunang di hurang sawah
Teu beunang-beunang dipikameumeut
Wawangsalan diluhur teh ngabogaan wangsal…………
a.       Sawah            c. Kameumeut
b.      Hurang           d. Simeut
31.     Teu beunang di tiwu leuweung
Teu beunang di pikasono
Wawangsalan diluhur teh ngabogaan wangsal…………
a.       Tiwu               c. Kasono
b.      Leuweung      d. Sono
32.     Gaya basa nepikeun hiji maksud make ucapan malibir/teu togmol, sangkan nu diajak nyarita teu eraeun atawa teu ambek. Disebut gaya basa………
a.       Sindir             c. Ngupamakeun
b.      Ocon              d. Lalandihan
33.     Mana ungkara dihandap ieu nu mangrupa gaya basa sindir ?
a.       Angin ngaharewos kana ceuli kuring.
b.      Mangga linggih heula atuh ka saung butut
c.       Dating the mani isuk-isuk teuing, jadi bae kabeurangan.
d.      Lumpat manehna mani siga paser nu leupas tina gondewa.
34.     saupama khotib keur macakeun khutbah the kudu jempe, matak mubadir jumaahannana !
Ungkara diluhur teh kaasup gaya basa…….
a.       Ngomong dua         c. Nyungkun
b.      Seukeut                   d. Ocon
35.     Mana kalimah dihandap ieu nu mangrupa gaya basa ocon ?
a.       Pa Memet angkat ka sakola nganggo bebek.
b.      Junengsih mah upama kasakola teh tara leupas nganggo dasi
c.       Cina jadi juara Thomas Cup Jeung Uber Cup Taun 2006.
d.      Ma’lum tos sepuh janten cepil Abah Basit kirang dangu.

36.        Guguritan nyaeta sesebutan pikeun nuduhkeun sapada atawa sababaraha pada wangun puisi nu biasa dilagukeun. Guguritan asal kecapna tina Gurit nu hartina…….
a.       Ngadangding              c. Tembang
b.      Ngahaleuang              d. Ngigel
37.        Patokan lobana engang dina unggal baris dina hiji pupuh disebut………….
a.       Guru lagu            c. Pada
b.      Guru wilangan    d. Padalisan
38.        mana kalimah di handap ieu nu ngandung kecap rajekan ?
a.       Engkos jeung Enda keur mawa tihang telepon dipipir imah mang juned
b.      Abdul Basit mamawa HP ka sakola na teh
c.       Saha nu pangmawakeun baju kuring nu kamari tinggaleun teh
d.      Buku basa sunda Abdul rohman dibawa ku Neng Eroy
39.        Mana kecap dihandap ieu nu mangrupa conto kecap ranjekan Dwi Lingga murni/Dwi Murni ?
a.       Kukupu              c. Buku-buku
b.      Disesered           d. Kangkalung
40.        Sedengkeun nu mangrupa kecap rajekan Dwi Lingga Reka/Dwi Reka nu bener nyaeta……..
a.       Teuteunggeul
b.      Tunggal-teunggeul
c.       Meja-meja
d.      Dar der dor